I en park i byn Domashovo i Ingermanland juni 2014

Domashovo park är en gammal, igenvuxen park på den ryska landsbygden i Ingermanland.

Parken, som någongång varit uppdelad i rutor med träd som avgränsningar, ser säkert väldigt annorlunda ut idag. Växtligheten frodas. Träden och buskarna bildar olika lager i kronskiktet och undervegetationen är ställvis kraftig och oigenomtränglig.

Parken har säkert inte många besökare, eftersom fåglarna bygger bo i manshöjd och botätheten är hög. Ljudvärlden är härlig! Vackrast av alla är sommargyllingen, som breder ut sina solgula vingar i de skyhöga trädens kronor och sjunger med sin flöjtlika stämma. Fantastiskt!

Utanför parken kryper bredlokan in på det tättväxande området. Åkrarna runtomkring domineras helt av de 2-3 meter höga bredlokebestånden. Inne parkens skuggiga delar trivs inte lokan - tur nog. Men i parkens små öppningar, där solen kommer åt att lysa, breder lokan ut sig. Utanför försöker man bekämpa utbredningen med bekämpningsmedel. Gula, döda bestånd syns på håll. Tyvärr är de mycket få och främst bara vid vägkanterna. Annars domineras landskapsvyn nästan helt av gamla, grå blomstjälkar av lokan och årets stora bladverk. Tankarna går till en gammal tv-serie från 80-talet, där mänskoätande triffider härjade... Men byn Domashovos gamla byggnader bär ännu vackra drag. Man kan tala om snickarglädje!

Sorry, only modern browsers.