Warning: Use of undefined constant COUNTER_COOKIE_NAME - assumed 'COUNTER_COOKIE_NAME' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/fs1/6/lottalin/public_html/iisiwebLaskuri.php on line 3

Warning: Use of undefined constant COUNTER_COOKIE_NAME - assumed 'COUNTER_COOKIE_NAME' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/fs1/6/lottalin/public_html/iisiwebLaskuri.php on line 5
Firma Lotta Lindholm | Vihernokka

fi se 

Naturinventering

”Även ett vissnat träd förskönar berget.” -japanskt ordspråk

Naturen erbjuder hela tiden nya upplevelser och ny inspiration. Därför är det viktigt att upprätthålla värdefulla naturmiljöer. Dessa är dock inte bara viktiga för oss mänskor, utan även för att bibehålla naturens mångfald. Därför identifieras och kartläggs värdefulla naturobjekt och organismer.

Naturinventeringar görs för planering av markanvändning, så som stadsplanering, men även med naturskydd som målsättning. Miljökonsekvensbedömningar behövs bl.a. för projekt, som planeras i närheten av Natura 2000-områden.

Jag gör naturinventering i hela Finland. Största delen av uppdragen har varit i södra Finland och på Åland, men även utanför vårt lands gränser. Jag är specialiserad på inventering av naturtyper och kärlväxter, och gör även inventeringar av bl.a. fåglar, flygekorrar, stor vattenödla och åkergroda. Gamla kulturmiljöer och vårdbiotoper intresserar mig speciellt. Jag gör även miljökonsekvensbedömningar av Natura 2000-områden.

Därtill jobbar jag som fågel- och naturguide och planerar naturstigar såväl i kulturmiljö som i obyggd miljö. Jag gör guidningar, förutom på svenska och finska, även på engelska. Som samarbetspartner är Sjundeåföretaget SE-Action, som erbjuder bl.a. programtjänster både på land och vatten.

Min utbildning inom naturbranschen, med examensår:

 • Vildmarksguide (YE), Eräkarkku, 2010
 • Naturinventerare (SYE), WinNova 2011

Som företagare har jag gjort naturinventeringar sedan år 2012. Som samarbetspartners fungerar Metsänpeitto, som är ett företag i Rovaniemi och Silvestris Naturinventering Ab i Karis, Raseborg samt Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut i Åbo.

Referenser – som del av arbetsgrupp (utdrag):

 • Iniön perinnebiotooppi inventointi, 2017
 • Vanton tilan kulttuurikasviselvitys, 2016-2017
 • Ytter -saaren hoitosuunnitelma, 2017
 • Jomalaöjen naturreservat - Natura 2000 –nätverk – art- och biotopinventering 2016, Åland
 • Skag naturreservat - Natura 2000 –nätverk – art- och biotopinventering 2016, Åland
 • Örnvikin laidun- ja ranta-alue, Hoito- ja käyttösuunnitelma 2016, Hangö
 • Kalannin yleiskaava – Luontoinventointi 2016, Nystad
 • Natura 2000 –nätverk – art- och biotopinventering 2015, Åland
 • Gumnäsin asuinkartanon puuston kuntokartoitus 2015, Raseborg
 • Osmundsbölen päiväkodin alueen luontoselvitys 2015, Raseborg
 • Hiidenveden vesikasvillisuusselvitys 2014, Vihtis
 • Asematien, Kalkkimäen, Ridalinmetsän luontoselvitys 2014, Vihtis
 • Holmträsk, Slätmyra, Ängesträsket och Mörstuskogen uppföljningar av växtlighetsutredningar 2014, Åland
 • Domashovo herrgårdspark växtlighetsutredning 2014, Ingermanland, Ryssland
 • Holmträsk och Slätmyra uppföljningar av växtlighetsutredningar 2013, Åland
 • Ängesträsket växtlighetsutredning av rikkärr 2013, Åland
 • Mörstuskogen – kärrets agbestånd 2013, Åland
 • Krogarsin alueen luontoselvitys 2013, Hangö
 • Båssastranden luontoselvitys 2013, Raseborg
 • Örnholmen - ranta-alueen hoito- & käyttösuunnitelma 2013, Hangö
 • Kalvassa - vaikutukset Natura 2000-arvoihin 2013, Hangö
 • Mätäjoki kasvillisuusselvitys 2013, Helsingfors
 • Selvitys liuotinpäästöjen vaikutuksesta Laajalahden Natura 2000-alueeseen, Esbo
 • Joupinkangas, Ponsivuori, Dagsmark linnustoselvitykset 2013, Österbotten
 • Växtlighetsutredningar av rikkärr, Slätmyra och Holmträsk 2012, Åland
 • Brandalin luontoselvitys 2012, Raseborg
 • Gammelboda luontoselvitys 2012, Raseborg
 • Metson soidinalueiden ja päiväreviirien selvitys 2012, Näsen kartano tuulipuisto, Bjärnå