fi se 

Naturinventering

”Look deep into nature, and then you will understand everything better.” -Albert Einstein-

Naturen erbjuder hela tiden nya upplevelser och ny inspiration. Därför är det viktigt att upprätthålla värdefulla naturmiljöer. Dessa är dock inte bara viktiga för oss mänskor, utan även för att bibehålla naturens mångfald. Därför identifieras och kartläggs värdefulla naturobjekt och organismer.

Naturinventeringar görs för planering av markanvändning, så som stadsplanering, men även med naturskydd som målsättning. Miljökonsekvensbedömningar behövs bl.a. för projekt, som planeras i närheten av Natura 2000-områden.

Jag gör naturinventering i hela Finland. Största delen av uppdragen har varit i södra och sydvästra Finland och på Åland, men även utanför vårt lands gränser. Jag är specialiserad på inventering av naturtyper och kärlväxter, och gör även inventeringar av bl.a. fåglar, flygekorrar, stor vattenödla och åkergroda. Gamla kulturmiljöer och vårdbiotoper intresserar mig speciellt. Jag gör även miljökonsekvensbedömningar av Natura 2000-områden.

Som företagare har jag gjort naturinventeringar sedan år 2012. Som samarbetspartners fungerar Silvestris Naturinventering Ab i Karis, Raseborg och Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut i Åbo samt Metsänpeitto, som är en firma i Rovaniemi.

Förutom naturkarteringar erbjuder jag fågel- och naturguidningar och planerar naturstigar såväl i kulturmiljö som i obyggd miljö. Jag gör guidningar, förutom på svenska och finska, även på engelska. Som samarbetspartner är Sjundeåföretaget SE-Action, som erbjuder bl.a. programtjänster både på land och vatten.

Min utbildning inom naturbranschen, med examensår:

  • Vildmarksguide (YE), Eräkarkku, 2010
  • Naturinventerare (SYE), WinNova 2013