fi se 

Luontokartoitus

”Look deep into nature, and then you will understand everything better.”
-Albert Einstein-

Luonto tarjoaa joka hetki uudenlaisia kokemuksia ja virikkeitä. On tärkeätä säilyttää arvokkaat luontoympäristöt, ei pelkästään luonnosta nauttijoille, vaan myös eri eliöiden ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Arvokkaiden kohteiden ja eliöiden tunnistaminen on tämän takia tärkeätä.

Luontoselvityksiä tarvitaan muun muassa maankäytön suunnittelussa, kuten kaavoituksessa, mutta myös luonnonsuojelun tarkoituksiin. Ympäristövaikutusten arviointeja tarvitaan muun muassa hankkeisiin, joita suunnitellaan toteuttavan Natura 2000-alueiden läheisyyteen.

Luontokartoitustoimikuvani ulottuu koko Suomen alueelle. Enimmäkseen tehtävät ovat suuntautuneet Etelä- ja Varsinais-Suomeen ja Ahvenanmaalle, mutta myös maamme rajojen ulkopuolelle. Erityisosaamisaluettani ovat luontotyyppi- ja putkilokasvillisuusselvitykset, mutta myös muun muassa linnusto-, liito-orava-, rupimanteri- ja viitasammakkoselvitykset. Varsinkin vanhat kulttuuriympäristöt sekä perinnebiotoopit kiinnostavat. Teen myös Natura 2000-alueiden ympäristövaikutusten arviointeja.

Yksityisyrittäjänä olen tehnyt luontokartoituksia vuodesta 2012. Yhteistyökumppaneina ovat Raaseporin Karjaalla sijaitseva Silvestris Luontoselvitys Oy, Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut sekä Rovaniemeläinen yritys Metsänpeitto.

Luontokartoitusten lisäksi toimin lintu- ja luonto-oppaana ja suunnittelen luontopolkuja niin rakentamattomassa kuin kulttuuriympäristössäkin. Tarjoan opastuksia, paitsi suomeksi ja ruotsiksi, myös englanniksi. Teen yhteistyötä siuntiolaisen ohjelmapalveluyrityksen SE-Actionin kanssa, joka tarjoaa mm monenlaisia luontoelämyksiä niin kuivalla maalla kuin vesillä.

Luontoalan koulutukset ja valmistumisvuodet:

  • Eräopas (AT), Eräkarkku, 2010
  • Luontokartoittaja (EAT), WinNova 2013