fi se 

Luontokartoitus

”Ellei vuorilla ole suuria puita, leikkivät rikkaruohot kuningasta.”
-kiinalainen sananlasku

Luonto tarjoaa joka hetki uudenlaisia kokemuksia ja virikkeitä. On tärkeätä säilyttää arvokkaat luontoympäristöt, ei pelkästään luonnosta nauttijoille, vaan myös eri eliöiden ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Arvokkaiden kohteiden ja eliöiden tunnistaminen on tämän takia tärkeätä.

Luontoselvityksiä tarvitaan muun muassa maankäytön suunnittelussa, kuten kaavoituksessa, mutta myös luonnonsuojelun tarkoituksiin. Ympäristövaikutusten arviointeja tarvitaan muun muassa hankkeisiin, joita suunnitellaan toteuttavan Natura 2000-alueiden läheisyyteen.

Luontokartoitustoimikuvani ulottuu koko Suomen alueelle. Enimmäkseen tehtävät ovat suuntautuneet Etelä-Suomeen ja Ahvenanmaalle, mutta myös maamme rajojen ulkopuolelle. Erityisosaamisaluettani ovat luontotyyppi- ja putkilokasvillisuusselvitykset, mutta myös muun muassa linnusto-, liito-orava-, rupimanteri- ja viitasammakkoselvitykset. Varsinkin vanhat kulttuuriympäristöt sekä perinnebiotoopit kiinnostavat. Teen myös Natura 2000-alueiden ympäristövaikutusten arviointeja.

Tämän lisäksi toimin lintu- ja luonto-oppaana ja suunnittelen luontopolkuja niin rakentamattomassa kuin kulttuuriympäristössäkin. Tarjoan opastuksia, paitsi suomeksi ja ruotsiksi, myös englanniksi. Teen yhteistyötä siuntiolaisen ohjelmapalveluyrityksen SE-Actionin kanssa, joka tarjoaa mm monenlaisia luontoelämyksiä niin kuivalla maalla kuin vesillä.

Luontoalan koulutukset ja valmistumisvuodet:

 • Eräopas (AT), Eräkarkku, 2010
 • Luontokartoittaja (EAT), WinNova 2011

Yksityisyrittäjänä olen tehnyt luontokartoituksia vuodesta 2012. Yhteistyökumppaneina ovat Rovaniemeläinen yritys Metsänpeitto ja Raaseporin Karjaalla sijaitseva Silvestris Luontoselvitys Oy sekä Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut.

Referenssit – osa työryhmää (ote):

 • Iniön perinnebiotooppi inventointi, 2017
 • Vanton tilan kulttuurikasviselvitys, 2016-2017
 • Ytter -saaren hoitosuunnitelma, 2017
 • Jomalaöjen naturreservat - Natura 2000 –nätverk – art- och biotopinventering 2016, Ahvenanmaa
 • Skag naturreservat - Natura 2000 –nätverk – art- och biotopinventering 2016, Ahvenanmaa
 • Örnvikin laidun- ja ranta-alue, Hoito- ja käyttösuunnitelma 2016, Hanko
 • Kalannin yleiskaava – Luontoinventointi 2016, Uusikaupunki
 • Natura 2000 –nätverk – art- och biotopinventering 2015, Ahvenanmaa
 • Gumnäsin asuinkartanon puuston kuntokartoitus 2015, Raasepori
 • Osmundsbölen päiväkodin alueen luontoselvitys 2015, Raasepori
 • Hiidenveden vesikasvillisuusselvitys 2014, Vihti
 • Asematien, Kalkkimäen, Ridalinmetsän luontoselvitys 2014, Vihti
 • Holmträsk, Slätmyra, Ängesträsket och Mörstuskogen uppföljningar av växtlighetsutredningar 2014, Ahvenanmaa
 • Domashovo herrgårdspark växtlighetsutredning 2014, Inkerinmaa, Venäjä
 • Holmträsk och Slätmyra uppföljningar av växtlighetsutredningar 2013, Ahvenanmaa
 • Ängesträsket växtlighetsutredning av rikkärr 2013, Ahvenanmaa
 • Mörstuskogen – kärrets agbestånd 2013, Ahvenanmaa
 • Krogarsin alueen luontoselvitys 2013, Hanko
 • Båssastranden luontoselvitys 2013, Raasepori
 • Örnholmen - ranta-alueen hoito- & käyttösuunnitelma 2013, Hanko
 • Kalvassa - vaikutukset Natura 2000-arvoihin 2013, Hanko
 • Mätäjoki kasvillisuusselvitys 2013, Helsinki
 • Selvitys liuotinpäästöjen vaikutuksesta Laajalahden Natura 2000-alueeseen, Espoo
 • Joupinkangas, Ponsivuori, Dagsmark linnustoselvitykset 2013, Pohjanmaa
 • Växtlighetsutredningar av rikkärr, Slätmyra och Holmträsk 2012, Ahvenanmaa
 • Brandalin luontoselvitys 2012, Raasepori
 • Gammelboda luontoselvitys 2012, Raasepori
 • Metson soidinalueiden ja päiväreviirien selvitys 2012, Näsen kartano tuulipuisto, Perniö